Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP)

Technická realizace

Internetové stránky jsou realizovány pomocí Školního Internetového Informačního Portálu (ŠIIP), který vznikl na Základní škole, Liberec, Vrchlického 302/17 ve spolupráci se společností Ondřej Peřina, PB software.

Více informací o celém webovém řešení Školního Internetového Informačního Portálu (ŠIIP) naleznete na oficiálních stránkách http://www.siip.cz/.

Internetové stránky využívají technologie Microsoft ASP.NET 4.0 s ASP.net AJAX ControlToolkit, Microsoft SQL Server 2008 R2, jQuery s jQuery.UI, jQuery.Cookies, FancyBox a WYSIWYG editor a další komponenty obout.com Suite.

Kód stránek splňuje specifikace W3C XHTML 1.1 (popřípadě HTML5) a CSS 2.1.


Informace o knihovnách využívaných portálem ŠIIP a jejich verzích

AjaxControlToolkit:

Knihovna: AjaxControlToolkit.dll, verze: 4.1.50731
Verze souboru: 4.1.50731
Poslední změna: 4.9.2011 13:45:24
Další informace:
Copyright © CodePlex Foundation 2011

Obout.Ajax.UI:

Knihovna: Obout.Ajax.UI.dll, verze: 2.11.817.1
Verze souboru: 2.11.817.1
Poslední změna: 17.8.2011 4:25:14
Další informace: obout controls for ASP.NET AJAX
Copyright © 2009-2011 obout Software Inc.

SIIP:

Knihovna: SIIP.dll, verze: 2.1.0.0
Verze souboru: 2.1.0.0
Poslední změna: 2.11.2012 9:38:04
Další informace: Knihovna základních funkcí ŠIIPu a dalších na něm postavených webů.
Copyright © Ondřej Peřina 2011-2012

SIIP.School:

Knihovna: SIIP.School.dll, verze: 2.1.0.0
Verze souboru: 2.1.0.0
Poslední změna: 9.9.2012 16:07:33
Další informace: Knihovna objektů a funkcí pro modul Digitální škola portálu ŠIIP.
Copyright © Ondřej Peřina 2011-2012

SIIP.Web:

Knihovna: SIIP.Web.dll, verze: 2.0.0.0
Verze souboru: 2.0.0.0
Poslední změna: 7.9.2012 11:07:00
Další informace: Knihovna objektů a funkcí pro webovou prezentaci portálu ŠIIP.
Copyright © Ondřej Peřina 2011

WebSIIPcms:

Knihovna: WebSIIPcms.dll, verze: 2.1.0.0
Verze souboru: 2.1.0.0
Poslední změna: 9.9.2012 17:13:41
Další informace: Webová aplikace uzavřené části portálu ŠIIP
Copyright © Ondřej Peřina 2011-2012

Patička

Copyright © 2005 - 2020, powered by Školní Internetový Informační Portál (ŠIIP) pomoc@siip.cz